Polityka prywatności i cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji zadań związanych ze sprzedażą w sklepie internetowym, wysyłką zamówień oraz obsługą reklamacji informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTAIR EAST Sp. z o.o. we Wrocławiu, 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 54;
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
 3. Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit. b RODO; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 6 ust.1 lit. f RODO;
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; konieczne do wykonania umowy; potrzebne w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze;
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Tik-Tok

 1. Administrator i Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter i Tik-Tok są wspólnymi administratorami Państwa danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych;
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników social media Administratora;
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Tik-Tok za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych;
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;
 5. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez:

Polityka prywatności i cookies

Jakie dane zbieramy? Jak są wykorzystywane? Zmiana i usuwanie danych.

Dane zbierane automatycznie
Podczas przeglądania naszej witryny internetowej system automatycznie zbiera dane dotyczące wizyty, w tym między innymi: czas trwania wizyty, rodzaj i ilość odwiedzonych podstron itp. Dane zbierane automatycznie służą do analizy marketingowej zachowań użytkowników naszej witryny.

Pliki Cookies
Szczegółowa polityka wykorzystania przez Serwis plików Cookie znajduje się poniżej.

Formularz kontaktowy
W przypadku kontaktu za pomocą strony internetowej zbierane są dane potrzebne do odpowiedzi na pytanie. Dane niezbędne do uzyskania odpowiedzi to: imię, telefon, adres email.

Postanowienia końcowe
Przekazanie danych osobowych oznacza tym samym wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w zakresie wynikającym z polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez zmianę treści publikowanej w serwisie www.briochin.pl .

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Altair East Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 1. Definicje:
  1. Administrator– oznacza Altair East Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-608), ul. Robotnicza 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082820, NIP: 676-00-57-434, Regon: 350546587, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie briochin.pl.
  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych:
   • dostosowania, prezentowanych za pośrednictwem Serwisu, reklam, usług i produktów firm trzecich.
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • vimeo.com com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA];
   • youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
   • wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie];
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA albo Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
   • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   • Paypal [administrator cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu albo PayPal Inc. z siedzibą w USA].
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
   • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA albo Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu].

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.